Definitie C.P.O. project

C.P.O. woningbouwprojecten hebben de toekomst wordt gezegd.

Dit kan echter pas als de formule ook klopt.

C.P.O. staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

In grote lijnen houdt het in dat u in verenigingsverband, in samenwerking met 1 gekozen architect voor het hele project , een gemeenschappelijk woningproject ontwikkelt.

In dit proces kiest u, met de andere bewoners, gezamenlijk de indeling van het plan, de bouwstijl, keuze van stenen en kleur kozijnen. Verder kunnen ook, via het huishoudelijk reglement, bepaalde dingen vastgelegd worden. b.v. keuze van kleur/detailering/model etc. van zonwering, rolluiken, afrastering, carport, veranda.

U bepaalt zelf de indeling van uw woning, hoeveel kamers, hoe groot deze worden, welke voorzieningen u wil. Hoe meer u vooraf vastlegt hoe beter en goedkoper (ten opzichte van meer/minderwerk).

Bij dit proces heeft u de ondersteuning van de adviseur(s) en de architect.

Een C.P.O. project is daardoor heel verschillend van andere projecten. Via de project ontwikkelaar/makelaar koopt u een door hen ontworpen  woning via een gelikte brochure. De woning voldoet meestal niet aan al uw wensen. De v.o.n. prijs staat vast maar u betaalt de hoofdprijs voor wijzigingen, meer/minderwerk tijdens of na de bouw.

Als u deelneemt aan een C.P.O. project moet u wel rekening houden met betalingen die u, vooruitlopend op de start van de bouw, moet doen. Deze zijn wel opgenomen in de V.O.N. prijs.

de volgorde bij deelname:

  1. U wordt lid van de vereniging Hof van Zeelst, € 15,00 per kwartaal.
  2. Als u een perceel gekozen heeft zijn de kosten € 250,00 (dit is een zekerheidstelling dat het door u gekozen perceel voor u gereserveerd is) bij niet doorgaan van het project vindt restitutie plaats.

Bij definitief doorgaan van bouw (alle percelen zijn toegewezen en voor ieder perceel is een overeenkomst voor afname van de grond getekend):

  1. Kosten architect, betaling in termijnen, (te tekenen overeenkomst)
  2. Kosten adviseur, betaling in termijnen, (te tekenen overeenkomst)
  3. Kosten bodemonderzoek in beginfase, (te tekenen overeenkomst)
  4. Kosten constructeur, betaling in termijnen, (te tekenen overeenkomst)
  5. Kosten omgevingsvergunning (bouwvergunning)

Zodra de omgevingsvergunning is aangevraagd wordt de aannemingsovereenkomst opgesteld.
Nadat de omgevingsvergunning is verleend vindt transport van de grond bij de notaris plaats (met eventuele hypotheek)